Home » Hírek » Erdély » Tőkés László: Seres Dénes esperesi jogköröket bitorol

Tőkés László: Seres Dénes esperesi jogköröket bitorol

2012. 10. 22.
Megosztás:

Tőkés László  Érmihályfalván megtartott szombati sajtótájékoztatóján nyilatkozatot bocsájtott ki, melyben a királyhágómelléki református egyház RMDSZ-pártbefolyás alá kerülésére hívja fel a figyelmet.

N Y I L A T K O Z A T 

Egy hónapja Seres Dénes szilágysági RMDSZ-elnök, parlamenti képviselő „Tisztelt lelkipásztor” (sic!) megszólítással a Zilahi Református Egyházmegye Esperesi Hivatalába, „az egyházi vezetők találkozójára” invitálta a lelkészi kar tagjait. Az eset híven tükrözi a királyhágómelléki református egyház RMDSZ-pártbefolyás alá kerülésének kiterjedő folyamatát. A mellékelt meghívóból kitűnik, hogy az UDMR „Sălaj” megyei „pártfőtitkára” nem átallja közvetlen hivatali úton az Esperesi Hivatalba rendelni az – Alkotmány szerint – autonóm Egyház lelkészeit, magának az Esperesnek a jog- és hatáskörét bitorolva ezáltal.

Az eset nem előzmény nélküli. Év elején Biró Rozália magas rangú RMDSZ-pártvezető járta végig a nagyváradi református gyülekezetek presbiteri gyűléseit, tolakodó választási kampányolásával igyekezvén leplezni azt a súlyos korrupciós ügyletet, melyet a „Mecénás”-nak nevezett érdekszövetség tagjaként Kiss Sándor Bihar megyei RMDSZ-elnök, Szabó Ödön ügyvezető elnök és Lakatos Péter RMDSZ-főfunkcionárius társaságában a Királyhágómelléki Református Egyházkerület kárára követett el.

A júniusi helyhatósági választások előtt nevezett Szabó Ödön és csapata az Érmelléki Református Egyházmegye lelkészértekezletén tartottak Anyaszentegyházunkra nézve megalázó kampánytalálkozót. A sort folytathatnánk...

Varga Attila RMDSZ-képviselő főgondnoksága és Nagy Sándor nagykárolyi kollaboráns esperes RMDSZ-tagsága egyenes folytatásaképpen, legutóbb a szintén református egyházi színekben színre lépő Ambrus Ferenc parlamenti képviselő-jelöltsége irányította rá a figyelmünket arra az egyoldalú politikai behódolási folyamatra, mely a Kriályhágómelléki Református Egyházkerületben megy végbe.

A partiumi-érmelléki magyar nemzeti érdekek iránti elkötelzettséggel, valamint Anyaszentegyházunk iránti féltő szeretettel, határozottan vissza kell utasítanunk, hogy a pártos egyeduralomra törő RMDSZ saját önös céljainak és választási kampányának politikai eszközeiként használja fel történelmi egyházainkat – köztük a Királyhágómelléki Református Egyházkerületet és gyülekezeteit.

Ez a törekvés különösképpen kirívó azon politikai közszereplők esetében, akik aktivitásuk során Anyaszentegyházunk nyilvánvaló kárára jártak el, korrupciós ügyek részeseivé váltak, vagy éppenséggel a román titkosszolgálattal működtek együtt, egyházunk rovására.

A  rossz emlékű, néhai Papp László püspök egyházunkat és népünket elvtelenül kiszolgáltatta a Ceauşescu-diktatúrának. A temesvári gyülekezetünkből kiindult szabadságharc szelleme iránti hűség indítson arra bennünket, hogy „ne kötelezzük meg ismét magunkat a szolgaságnak igájával” (Gal. 5,1).

Választások közeledtén világosan kell látnunk, hogy a magyarság nem azonos az RMDSZ-szel. A nemzet messze többet jelent, mint egy politikai párt. Se érdekből, se félelemből, se tunya megszokásból ne váljunk szekértolóivá azoknak, akik nemzeti érdekeink és önrendelkezésünk helyett – önző módon – saját érdekeiket tartják előbbre valónak. A történelmi Érmellék, Erdély és Partium múltja és jövője, krisztusi hitünk és nemzeti öntudatunk helytállásra és kiállásra köteleznek bennünket!

Érmihályfalva, 2012. október 20.

Tőkés László
EP-képviselő
az EMNT elnöke

[Forrás: Tőkés László EP-képviselő sajtóirodája]
Gyorskereső
Videók
A Székelyek nagy meneteléséről a Duna Televízió Heti hírmondójában - 2013. október 27. Videógaléria