Home » Dosszié » MOGYE-ügy » A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen zajló törvénytelenségek

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen zajló törvénytelenségek

2012. 2. 22.
Megosztás:

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) legfőbb döntéshozó szerve nem tartja tiszteletben a demokratikus elveket azzal, hogy nem veszi figyelembe az új tanügyi törvény rendelkezéseit, miszerint a multikulturális egyetemeken önálló tagozatoknak kell létrejönniük az oktatás nyelve szerint. Ennek ellenére a MOGYE román többségű szenátusa, a magyar oktatók és hallgatók példás összefogása és tiltakozása ellenére elutasította a magyar tagozat létrehozását a nyár elején elfogadott egyetemi chartájában.      Elfogadhatatlan az, hogy míg a román és magyar diákok fele-fele arányban tanulnak az intézményben, annak szenátusában kétharmados a román többség. A tanügyi törvény 2011. február 8-i hatályba lépését követően az egyetemen román-magyar vegyes munkacsoport alakult meg, amely az új, ezen törvényhez igazodó egyetemi charta (belső működési szabályzat) kialakításán dolgozott.

A több hónapon át zajló tárgyalásokon kompromisszum látszott körvonalazódni, az új szervezeti felépítésben létrehozandó különálló román és magyar önálló főtanszékek létrehozásában már-már senki sem kételkedett. Azonban június 16-án az Orvosi Kari Tanácsban a román fél, leszavazva saját javaslatát, elállt az addigi tárgyalások megegyezéseitől, és olyan chartát javasolt közvitára, amely a magyar karokat nem engedélyezné, megszüntetné. A jelenleg kialakult áldatlan helyzet annak az eredménye, hogy az egyetem jelenlegi vezetősége nem hajlandó tiszteletben tartani és alkalmazni a tanügyi törvény előírásait a magyar kar létrehozására vonatkozóan.

Ha a MOGYE jelenlegi vezetői nem tartják tiszteletben az érvényben lévő törvényeket, a kormány megvonhatja az egyetem költségvetési támogatását, tehát, az intézmény létét veszélyeztetik azok, akik a magyar kar újraindítása ellen szavaztak. Egyértelmű választ erre a Kormány adhat, hiszen az oktatási minisztériumnak jogában áll megvétóznia és újratárgyalás végett visszaküldenie a törvény betűjével és szellemével egyaránt ellenkező szenátusi döntést. A hatvan évvel ezelőtt még színtiszta magyar intézményként működő egyetemen mára a magyar kar beindítása sem lehetséges, habár erre az egyetem vezetőségét az új tanügyi törvény kötelezi. Az erdélyi magyarok egyik legfontosabb oktatási intézményében, a több évtizedes hagyományra visszatekintő és komoly szakmai megbecsülésnek örvendő egyetemen a magyar oktatást lépésről-lépésre számolják fel.

Erdélyben évtizedek óta tart a románosítás politikája és ez különösképpen az oktatási rendszerben érhető tetten. A MOGYE ügye nem egyedi, ugyanis az önálló Bolyai Egyetem 1959-ben való megszüntetése és a magyar nyelvű oktatás visszafejlesztése immár több évtizedes gyakorlat. A Babes-Bolyai egyetemen tapasztalható közállapotokat pedig jól példázza a kétnyelvű feliratokért küzdő Hantz Péter és Kovács Lehel egyetemi oktatók ellen 2007-ben, munkaszerződésük felbontásával végződő egyetemi retorzió. Ez az állami politika azt eredményezte, hogy Erdély lakosságának immár csak 20%-a magyar és az asszimilációt eredményező intézkedések sorának most sincs vége. Az EU, a nemzeti közösségek és őshonos kisebbségek jogait biztosító normarendszert kellene elfogadjon ezen közösségek védelmében.

Gyorskereső
Videók
A Székelyek nagy meneteléséről a Duna Televízió Heti hírmondójában - 2013. október 27. Videógaléria