Home » Hírek » II. Országos Küldöttgyűlés » Az Erdélyi Magyar Néppárt II. Országos Küldöttgyűlésének összefoglalója

Az Erdélyi Magyar Néppárt II. Országos Küldöttgyűlésének összefoglalója

2013. 4. 25.
Megosztás:


Az Erdélyi Magyar Néppárt 2013. április 20-án Kolozsváron tartotta második Országos Küldöttgyűlését. A több mint 500 fős Küldöttgyűlésre a küldöttek mellett számos meghívott érkezett.

A Grand Hotel Napoca szállodában szervezett küldöttgyűlés a küldöttek bejelentkezésével kezdődött. A 394 küldött a délelőtti órákban vehette át a gyűléshez kapcsolódó anyagokkal ellátott mappát. A kezdés előtti percekben az ülésteremben zenés, mozgóképes felvezetés hangolta rá a küldötteket, hogy helyet foglaljanak. A vetített anyagok a Néppárt választási himnuszát, a 2011-es népszámlálási kampányra készített kisfilmjét, valamint válogatott filmanyagot tartalmaztak korábbi rendezvényekről.

Az Országos Küldöttgyűlés 13:30-kor kezdődött Gergely Balázs házigazda, az Erdélyi Magyar Néppárt országos alelnökének köszöntésével, aki beszéde végén egy perces néma felállásra kérte a jelenlevőket, Szalai Annamária, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) és a Médiatanács elnöke, Füzes Oszkárné Bajtai Erzsébet nagykövetné asszony, valamint Csép Sándor médiaszakember emlékére. Ezt követően színpadra hívta Sándor Krisztinát, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnökét és Szilágyi Zsoltot, a Néppárt alelnökét, akiket megelőzően a Küldöttgyűlés megválasztott ülésvezetőknek.

Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke és a Néppárt védnöke beszédében kiemelte az autonómia évének fontosságát, az erdélyi magyar közösség jelen problémáit, és hangsúlyozta, hogy az Európában növekvő magyarellenességet le kell állítani.

A mandátumigazolás, jegyzőkönyvvezetők és szavazatszámlálók megválasztása után a tárgysorozat elfogadása következett, melyet egyhangúan fogadtak el a küldöttek. A köszöntő beszédek sorát Németh Zsolt, Magyarország Külügyminisztériumának parlamenti államtitkára nyitotta meg, majd Répás Zsuzsanna, Magyarország Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumának nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár folytatta. Mindketten hangsúlyozták, hogy a magyar kormány támogatja a kárpát-medencei magyar közösségek autonómia-törekvéseit. Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alelnöke kitért a két szervezet jó viszonyának fontosságára, megköszönve az eddigi együttműködést. A Katalán Demokratikus Konvergencia Párt külügyi kabinetvezetője, Marc Gafarot közvetlen, baráti hangulatú beszédben bátorította a jelenlevő küldötteket arra, hogy az autonómia elérésén dolgozzanak.

Az Országos Küldöttgyűlés az elnökség jelentésével folytatódott. Toró T. Tibor, a Néppárt elnöke jelentésében kitért a 2012-es helyhatósági és parlamenti választások eredményeire, és összefoglalta a másfél éves építkezés sikereit, kudarcait. Szilágyi Zsolt kül- és nemzetpolitikai alelnök az európai polgári kezdeményezést emelte ki, mely főként a közeljövőben ad feladatot az egymillió aláírás összegyűjtésével. Papp Előd Székelyföldért felelős országos alelnök beszédében megköszönte mindazon intézmények és szervezetek, valamint párttagok támogatását, akik az elmúlt évben hozzájárultak a Néppárt építkezéséhez és két választási kampányához. Zatykó Gyula partiumi régióért felelős alelnök beszámolójában ismertette a régió fontosabb eseményeit. Gergely Balázs közép-erdélyi régióért felelő alelnök megköszönte az eddigi közös munkát, és jelezte, családi okokból nem indul újabb mandátumért, és figyelmét a továbbiakban elsősorban a kolozsvári szervezetre fordítja. Az Országos Elnökség jelentését a Küldöttgyűlés egy tartózkodással elfogadta.

Félórás kávészünet után további köszöntőbeszédekkel folytatódott az országos küldöttgyűlés. Szili Katalin, az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottsága Autonómia Albizottságának elnöke a bizottság elmúlt egyéves munkájának lényegét ismertette. Beszéde után Francois Alfonsi, Korzika európai parlamenti képviselőjének videoüzenetét tekinthették meg a küldöttek. Ezt követően a magyarországi pártok képviselőinek köszöntői hangzottak el: Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt alelnöke, Schiffer András, a Lehet Más a Politika társelnöke, valamint Szávay István, a Jobbik Magyarországért Mozgalom Nemzetpolitikai Kabinetjének elnöke köszöntötte a résztvevőket. Berényi József, a felvidéki Magyar Közösség Pártja elnökének videoüzenete után Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnökének üzenetét Sánta Imre tolmácsolta. Az Európai Parlamentben működő Európai Szabad Szövetség (European Free Alliance – EFA) elnöke, Eric Defoort levelét Szilágyi Zsolt olvasta fel.

Az Országos Küldöttgyűlés a továbbiakban a Néppárt éves tevékenységére vonatkozó beszámolók és jelentések ismertetésével folytatódott. Zakariás Zoltán, az egy nappal korábban megalakult Országos Választmány elnökeként annak szerepét ismertette, majd Benedek Erika, az Országos Önkormányzati Tanács újonnan megválasztott elnöke beszámolta az önkormányzati képviselők munkájáról és további tervekről. Kristófi Kristóf az Országos Szabályzatfelügyelő és Etikai Bizottság jelentését, Tiboldi László pedig az Országos Számvizsgáló Bizottság jelentését ismertette. Az említett jelentéseket egyhangúan fogadták el a küldöttek.

Tőke Ervin az egy nappal korábban megalakult és a Néppárttal együttműködést felvállalt ifjúsági szervezet, a Minta elnökeként mutatkozott be. Beszámolt az országos ifjúsági szervezet megalakulásának folyamatáról és az új alakulat terveiről. A küldöttek hozzászólásaikban beszámoltak a szervezet építésének nehézségeiről, a 2012-es helyi és parlamenti választások tapasztalatairól, és a további közös munkára biztatták a jelenlevőket. Az elhangzott jelentéseket a küldöttek egyhangúan elfogadták.

Kása Zsolt jogász, a Néppárt Temes megyei elnöke ismertette az alapszabályzatra, valamint a szervezeti és működési szabályzatra vonatkozó módosító javaslatcsomagot, melyet a küldöttek egyhangúan elfogadtak.

Az Országos Küldöttgyűlés kiemelt feladata a tisztújítás volt, mert az elnökség egy évre szóló megbízatási ideje lejárt. Az ülésvezető Sándor Krisztina ismertette, hogy a megyei küldöttgyűlések jelölései alapján egyetlen elnökjelöltre érkezett javaslat Toró T. Tibor személyében, akit felkért, hogy tartsa meg elnökjelölti minőségében a programbeszédét. Ebben az elnökjelölt kiemelte, hogy a továbbiakban milyen fő irányvonalak mentén szeretne dolgozni, és elmondta, hogy az alapszabályzat értelmében él az egy alelnökre vonatkozó javaslattételi jogával, és megnevezte Szilágyi Zsolt eddigi kül- és nemzetpolitikai alelnököt. A  Küldöttgyűlés 384 igen és 10 nem szavazattal megválasztotta Toró T. Tibort további két évre az Erdélyi Magyar Néppárt elnökének.

Újabb köszöntő beszédek elhangzásával folytatódott a Küldöttgyűlés. Üdvözölték és támogatták a Néppárt munkáját, céljait Csorba Béla, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt elnöke, Albert László, az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetségének főtitkára, Dávid László, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektora, Éhn József, a Társaság a Kárpát-medence Magyarságáért egyesület elnöke, valamint Bozsó Imre Lehel, a Magyar Ifjúsági Tanács (MIT) elnöke.

Az országos alelnökök megválasztása előtt Sándor Krisztina ismertette, hogy az alapszabályzat-módosítás elfogadásával a Néppárt elnöksége 5 tagúról 7 tagúra bővült, és a testületi elv alapján az országos elnökség tagjai az Országos Választmány elnöke, Zakariás Zoltán, valamint az Országos Önkormányzati Tanács elnöke, Benedek Erika. A Küldöttgyűlés így 4 alelnököt kellett válasszon, a három régió (Székelyföld, Közép-Erdély, Partium) képviseletében, valamint a kül- és nemzetpolitikai alelnököt. A megyei küldöttgyűlések Székelyföld és Partium esetében egy-egy jelöltet javasoltak Papp Előd és Zatykó Gyula személyében, míg a Közép-erdélyi régióból négy javaslat érkezett: Soós Sándor, Hupka Félix, Gergely Balázs és Király Melinda személyében. A négy jelöltből csak az utóbbi, Király Melinda, a Néppárt Fehér megyei szervezetének elnöke vállalta a jelölést. A küldöttek az országos elnökség tagjainak megválasztásával egyidejűleg a kilenc fős Országos Szabályzatfelügyelő és Etikai Bizottság, valamint a három fős Országos Számvizsgáló Bizottság tagjairól is döntöttek.

A szavazatszámlálás ideje alatt a küldöttek elfogadták a Néppárt programadó dokumentumait. Bakk Miklós politológus Románia alkotmányának módosítására vonatkozóan mutatta be az előkészített javaslatokat. Szilágyi Ferenc egyetemi tanár az ország területi-közigazgatási átszervezésére vonatkozó javaslatcsomagot ismertette. Zatykó Gyula alelnök a Néppárt gazdasági és vidékfejlesztési tervéről beszélt, mely a Mikó Imre terv néven vált ismertté. Sándor Krisztina az Autonómia Éve programjáról beszélt, felkérve a területi szervezeteket, hogy járuljanak hozzá annak helyi, területi szintű kibontásához. Az említett programadó anyagokat a Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta. A küldöttek előzetes jelentkezés alapján második körben szólhattak hozzá a napirendhez, melyek során különböző javaslatokat fogalmaztak meg a Néppárt hatékonyabb működéséhez.

A választások eredményeként az Erdélyi Magyar Néppárt új országos elnöksége a következő: Toró T. Tibor elnök, Szilágyi Zsolt, Zatykó Gyula, Papp Előd, Király Melinda, Zakariás Zoltán és Benedek Erika alelnökök.

Az Országos Szabályzatfelügyelő és Etikai Bizottság tagjai: Kelemen József Levente, Bitay Levente, Szőcs Sándor, Kolcsár András, Szőcs Magdolna, Kántor Imre Zoltán, Pelei Sándor, Molnár Kálmán, Kristófi Kristóf József.

Az Országos Számvizsgáló Bizottság tagjai: Moldvai Ákos, Szász Réka és Tiboldi László.

Az eredmény ismertetését követően az új elnökség tagjait, valamint a jelenlevő széki és megyei elnököket felhívta az ülésvezető a színpadra, és az elnöki, valamint védnöki záróbeszédet követően a magyar és a székely himnusz eléneklésével, közös vacsorával ért véget az Erdélyi Magyar Néppárt II. Országos Küldöttgyűlése.

Kolozsvár, 2013. április 21.


Kapcsolódó hírek
Médiatartalmak
Gyorskereső
Videók
A Székelyek nagy meneteléséről a Duna Televízió Heti hírmondójában - 2013. október 27. Videógaléria