Home » Hírek » Erdély » Bihari vízháború: ki a felelős?

Bihari vízháború: ki a felelős?

2012. 4. 3.
Megosztás:

- válasz Méhes Zoltán, Kozma Géza, Biţiş Paul nyílt levelére -

Az Erdélyi Magyar Néppárt Bihar községi szervezete örömmel veszi tudomásul, hogy a bihari tanács fentebb nevezett tagjai kiállnak a bihariak érdekei mellett. Örömünk azonban nem tejesen felhőtlen, hiszen nevezett tanácsosok olyan pártok színeiben (MPP, RMDSZ, PSD) „képviselik” a helyi érdeket, mely pártoknak több tagját is felelősség terhel a Biharon kialakult „vízháborúért”.

Hogyan is történt?

Ha meg akarjuk állapítani ki is a felelős a Biharon kialakult helyzetért, a történet az elején kell kezdenünk. 2007-ben kezdeményezte a Nagyváradi Metropolisz Övezethez tartozó kilenc közigazgatási egység, hogy közös fejlesztési társulást hoznak létre a településeik ivó- és szennyvíz rendszerének korszerűsítésére. Az Aparegio fejlesztési társaság alapító tagjai közt volt Bihar is. Az Aparegio 2009-ben bízta meg a víz és csatornázási szolgáltatások ellátásával a Nagyváradi Vízműveket. Bihar község helyi tanácsa 2010-ben a tanácsosok nagytöbbségének egyetértése mellett adta át a szolgáltatást a Nagyváradi Vízművek Rt.-nek.

Ki a felelős?

Egyfelől senki sem vonja kétségbe Nagyváradi Vízművek Rt. felelősségét, hiszen ők voltak azok, akik az irreálisan magas vízdíjat alkalmazták és kiszámlázták (úgy, hogy nem volt szerződésük a bihari lakossággal). Azonban a Nagyváradi Vízművek nem egy jótékonysági intézmény, hanem részvénytársaság, és mint olyan, profitorientált, mely vezetőinek a vállalat belső logikájának megfelelően, a részvényesek érdekeit kell elsődlegesen szem előtt tartaniuk. A Nagyváradi Vízműveket lehet vádolni kapzsisággal, azonban azzal nem hogy kettős mércével mérnek, hiszen díjszabásuk egységes.

Másfelől ott van a bihari helyi tanács, amely megbízta a Nagyváradi Vízműveket. Tanácsos urak hajlamosak megfeledkezni arról a tényről, hogy a Nagyváradi Vízművekkel megkötött szerződésben már eleve szerepelt az egységeges díjszabás bevezetése, vagyis annak ellenére, hogy Biharon a szolgáltatás minősége évek múlva sem éri el a Nagyváradi szintet, az árak a szerződés aláírása után automatikusan a nagyváradi szintre emelkedik. A bihari tanács tagjainak - amennyiben vették a fáradságot, hogy egyáltalán elolvassák a szerződést - tudniuk kellett arról, ha megszavazzák a szolgáltatás átadását a Nagyváradi Vízműveknek, az katasztrofális áremelést fog okozni.

A vízszolgáltatás átadása körülményeinek ismeretében megállapítható, hogy a Nagyváradi Vízművek csak annyiban felelős, hogy egy minden bihari lakos számára előnytelen szerződést kínált fel elfogadásra, viszont egyetlen tanácsost sem kényszerített arra, hogy a szerződés aláírása mellett szavazzon. A felelősség nagy része azokat terheli, akik az előnytelen szerződést megszavazták és aláírták. Tény, hogy a bihari helyi tanácsban főként olyan üzletemberek ülnek, akik anyagi helyzetükből adódóan ugyanolyan könnyen fizetik ki az 1,9 lejes vízdíjat, mint a 3.75 lejeset.

Az Erdélyi Magyar Néppárt helyi szervezete jóhiszeműen feltételezi, hogy a bihari vízhálózat Nagyváradi Vízműveknek történő átadását megszavazó, és a szerződést végül aláíró helyi politikusokat nem saját üzleti érdekeik befolyásolták a döntés meghozatalakor. Felmerül azonban a kérdés miért hozott a bihari tanács egy olyan döntést, ami minden egyes bihari lakost hátrányosan érint? Ha már a szerződés aláírása előtt tudomásuk volt arról, hogy a vízhálózat átadása drasztikus áremelést eredményez, illetve hogy a vízvezetékek cseréje és a csatornarendszer kiépítése a fő- és mellékutcák folyamatban lévő aszfaltozása miatt gyakorlatilag is kivitelezhetetlen, miért szavaztak mégis az átadás mellett? A fenti okokat kizárva, csak egyetlen magyarázat tűnik valószínűnek; miszerint a helyi tanács tagjai döntéseiket felelőtlen és nemtörődöm módon hozzák meg. Döntéseik esetleges káros következményeiért nem ők, hanem a lakosság szenved, ezért nem is érzik azok súlyát.

A sajtó újabban egyre többet cikkez arról, hogy „a bihari önkormányzat helyi tanácsának tagjai politikai hovatartozásuktól függetlenül el szeretnék érni azt, hogy a község kilépjen az Aparegio víz- és csatornafejlesztési projektből” azonban a sajtó figyelmét mindeddig elkerülte egy olyan tény, amivel minden egyes bihari lakos tisztában van! Amíg Biharon a közfelháborodás olyan szintet nem ért el, hogy gyakorlatilag lincshangulat alakult ki egy falugyűlésen, néhány tanácsos (Méhes Zoltán, Kozma Géza, Biţiş Paul) kivételével a tanács tagjai az Aparegio programban maradás mellett érveltek. Vagyis a tanácsosok többsége csak akkor kezdett a kilépést szorgalmazók mellé állni, mikor döntéseik következményeit a saját bőrükön is megérezték!

Mi a teendő?

A legkevesebb ami elvárható, hogy azok, akik felelősek a Biharon kialakult helyzetért - az átadást megszavazó tanácsosok, illetve főként Nagy Gizella polgármester asszony - nyilvánosan kérjenek bocsánatot a bihari lakosoktól! Itt az ideje annak, hogy a bihari tanács tagjai felelősséget vállaljanak döntéseikért! Ahelyett hogy Nagyváradra és a vízművekre mutogatnak, végre egyszer viselkedjenek felelősségteljes politikusként és tegyenek meg mindent azért, hogy a bihari vízhálózat, amit az emberek közadakozásból, kétkezi munkájukkal építettek fel, a bihariak tulajdona maradjon. Hozzák helyre azt a kárt, amit a tanácsosok, illetve Nagy Gizella polgármester asszony felelőtlen magatartása okozott!

Az Erdélyi Magyar Néppárt Bihar községi szervezete azért alakult, hogy véget vessen a politikai nemtörődömségnek és a felelősök-nélküliségnek. Célunk egy felelősségteljes, nyilvános elszámoláson és elszámoltatáson alapuló helyi politizálás. Másként fogalmazva: célunk az, hogy egy olyan politikai kultúrát honosítsunk meg községünkben, amelynek egyik pillére a szubszidiaritás elve, hogy a helyi problémákat helyi szinten oldjuk meg. Másik pillére pedig az átláthatóság, vagyis, hogy a bihari lakosoknak pontos tudomásuk legyen arról, hogy milyen döntéseket hoznak nevükben, mennyi a község költségvetése és azt tételesen mire is költötte a helyi tanács. Ezen célok elérése érdekében az Erdélyi Magyar Néppárt minden rendelkezésre álló eszközzel küzdeni fog!

Bíró Zsolt,
az Erdélyi Magyar Néppárt Bihar községi szervezetének elnöke

Bihari vízháború: ki a felelős?
Számos érdeklődő jött el a téma mentén szervezett fórumra


Gyorskereső
Videók
A Székelyek nagy meneteléséről a Duna Televízió Heti hírmondójában - 2013. október 27. Videógaléria