Home » Hírek » Erdély » Nagyvárad: az Ady Endre Elméleti Líceum működése nem képezheti semmilyen alku tárgyát!

Nagyvárad: az Ady Endre Elméleti Líceum működése nem képezheti semmilyen alku tárgyát!

2012. 7. 12.
Megosztás:
Az Erdélyi Magyar Néppárt nagyváradi szervezete aggodalommal figyeli a város legnagyobb múlttal rendelkező oktatási intézményének, az Ady Endre Elméleti Líceum sorsának alakulását. Sajnálatos módon az elmúlt tíz esztendőben nem volt prioritás a líceum ügyének hosszú távú és megnyugtató rendezése, pedig a sok fél- és álsiker között az „alma mater” helyzetének megoldása közös eredmény lehetett volna. 
 
Mint ismeretes, az oktatási intézménynek otthont adó patinás Fő utcai épületegyüttes ismét a Szent Orsolya-rend tulajdonát képezte a 2002-es visszaszolgáltatás óta, melynek használatáért az önkormányzat havi 41.000 új lej bérleti díjat fizetett, azzal a feltétellel, hogy a kapott összeget a tulajdonos felújítási és állagmegőrzési munkákra fordítja. Az elmúlt tíz évben ez mintegy 1,1 millió euró jövedelmet jelenthetett. Miután a franciaországi székhelyű apácarend a tavalyi évben kivonult városunkból, a tulajdonos a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye lett. A püspökség képviselői, annak rendje és módja szerint jelezték a tulajdonosváltást és kérték a szerződés meghosszabbítását, avagy, amennyiben erre nincsen mód, új szerződés megkötését. Eddig azonban eredmény nélkül.
 
Kérdőjeleket vet fel, hogy habár lassan fél éve húzódik az új bérleti szerződés megkötése, eddig azok, akiknek „bennfentesekként” kötelességük lett volna felhívni a nagyváradi magyar közösség figyelmét erre a sorskérdésre, miért hallgattak? Sőt, ezúttal sem került volna a váradi közbeszéd fókuszpontjába az ügy, ha a sajtó nem kezd el foglalkozni vele. 
 
Az Ady líceumban jelenleg is mintegy ezer diák tanul és több mint tízezer azok száma, akik ebben az intézményben szerezték meg az életben való helytálláshoz kellő tudást és tartást, ezért nem csak szimbólumról van szó, de a bihari magyar oktatás legfőbb pillérének megmaradása a tét. Fontos leszögezni, hogy az Ady Endre Elméleti Líceum működése és fejlődése nem képezheti semmilyen alku tárgyát. Ettől szigorúan elválaszthatatlan az épületegyüttes, melyben az intézmény működik, tehát egyetlen olyan javaslatot sem fogadhatunk el, mely a líceum esetleges elköltözésével járna.
 
Ezért tisztelettel felkérjük az intézmény sorsát kezükben tartó feleket, hogy a rájuk háruló hatalmas felelősség tudatában, az ügy anyagi vonzatait másodlagosnak tekintve, tegyenek meg mindent a hosszú távú és megnyugtató rendezés érdekében. A Néppárt a rendelkezésére álló valamennyi eszközzel élni fog a líceum zavartalan működésének biztosítására.
 
[Forrás: az Erdélyi Magyar Néppárt nagyváradi szervezete]
Gyorskereső
Videók
A Székelyek nagy meneteléséről a Duna Televízió Heti hírmondójában - 2013. október 27. Videógaléria