Home » Hírek » Erdély » Ne Kovászna vezesse Nagyborosnyót

Ne Kovászna vezesse Nagyborosnyót

2012. 6. 26.
Megosztás:

Nagyborosnyón az EMNP színeiben nyert polgármesteri tisztséget Szőcs Levente, aki eddig négy mandátum alatt dolgozott a község alpolgármestereként.
 
A harc szoros volt, csupán 69 szavazattal kapott többet az RMDSZ jelöltjénél, Lőrincz Kálmánnál. A tanácsban viszont a szövetség frakciója került fölénybe, hét képviselőjük van az EMNP öt és a nemzeti liberálisok egy tanácstagjával szemben. Másként is alakulhatott volna. Több mint száz szavazócédulát kellett érvényteleníteni, mert azokon a liberális és néppárti jelöltekre is pecsételtek. Szőcs Levente terveiről, a község jövőjéről nyilatkozott.
– Meglepődött a választási eredményen?
– Meglepetés éppen nem ért. Tudtuk, hogy szoros lesz a verseny, de azért bíztunk a győzelemben. A választási kampányban érezhető volt, hogy átbillent a mérleg nyelve az én javamra. Azt hiszem, sokat nyomott a latban, hogy tizenhat éve a közigazgatásban dolgozom alpolgármesterként, ismernek, tudják, mire vagyok képes. De a legfontosabb, hogy itt lakom, a községben.
– A tanácsban RMDSZ-es többség mellett kell dolgoznia. Hogyan látja az együttműködést?
– Nem látom akadályát az együttműködésnek, ha valóban jó szándékkal állnak hozzá ők is, s azt akarják, hogy a község fejlődjék. Ha viszont nem, akkor falugyűléseket fogok összehívni, vitára bocsátok egy-egy határozattervezetet, ha csak azért elleneznek, mert én nem RMDSZ-es polgármester vagyok.
– Milyen konkrét tervekkel kezdi mandátumát?
– A kampányban sem ígértem sokat, azt mondtam, a lehetőségek függvényében fogok dolgozni. Adósságot örököltem, 500 ezer lejt, mellette 300 ezer lejnyi be nem hajtott büntetést. Külön figyelmet  szeretnék szentelni az ifjúságnak. Kulturális és sporttevékenységgel, pályázással foglalkozó egyesületet alapítunk, erre már meg is történtek az első lépések, ez a községháza támogatásával működne. Ősztől kellene indulnia a focicsapatnak is. Vennénk egy erőgépet, ezzel télen megoldhatjuk a hóeltakarítást, nyáron a Zágon-patak medréből kavicsot termelhetünk ki, amivel javíthatjuk a községi és mezei utakat. Felvettem a kapcsolatot a Diakónia Alapítvánnyal, januártól kezdhetnék nálunk is a beteggondozást, akár két ápolónővel is, a szolgáltatásban minden rászoruló részesül majd. Folytatjuk az infrastruktúra kiépítését, minden falunak elkészült az előtanulmány a víz- és csatornahálózat kiépítésére. Kisborosnyó Nagypatakkal együtt pályázik, így több pénz hívható le. Cófalva a Kovászna–Barátos vezeték meghosszabbításából kapna vizet, ugyanígy Nagyborosnyó. Lécfalván viszont való­színűleg kutat kell fúrni – ezt a megyei tanács ígérte a csatornázással együtt, még amikor a falu helyet adott a szeméttárolónak, ami jövőben épül meg. Ha jönnek befektetők, támogatjuk őket. A központi park rendbetétele elsőbbséget élvez, közvilágításra, padokra, virágokra van szükség, hogy városi szintű park legyen belőle. Ravatalozóházat nem ígértem, de megpróbáljuk megépíteni. Ha Tamás Sándor tartja Lőrincz Kálmánnak tett ígéretét, megépülhet a híd a Zágon patakán keresztül, önerőből ezt nem tudjuk kivitelezni. Folytatjuk a kultúrotthonok felújítását, hátravan Nagyborosnyó, Feldoboly, Kis­borosnyó, ebben is számítunk a megyei tanács pályázati lehetőségeire.
– A kampányban sok ígéret hangzott el a megyevezetés részéről. Továbbra is számít ezekre?
– Számítok. Mi is Kovászna megyéhez tartozunk. Hogy nem RMDSZ-színekben nyertem, nem befolyásolhatja a község előrehaladását. A megyei tanács vezetője nemcsak az RMDSZ-es polgármesterek elnöke, hanem az egész megyéé.
– Milyen pénzforrásokra várhatnak?
– Van egy liberális tanácstagunk, bízunk benne, hogy segítségével Bukarestből is kapunk pénzt, nemcsak a megyei tanácstól. Ígéretet kaptunk az anyaországból is, az EMNP-n keresztül. Kinda Zalán megyei képviselő azt mondta, Magyarországon jól bevált mezőgazdasági projekteket telepít ide. Brüsszelből is van esélyünk támogatásra, de még az elején járunk, egyelőre fel kell mérni a terepet.
– Holnap iktatják az új tanácsot, az is kiderül, ki lesz a község alpolgármestere a következő négy évben. Kivel tudna együttműködni?
– Már korábban elmondtam, nem zárkózom el az RMDSZ-es alpolgármesterrel való együttműködéstől. Egy személyt zárok ki, Lőrincz Kálmánt. A megyei tanácselnök beiktatásakor Lőrincz Zsigmond orbaiszéki elnök Lőrinczet nevesítette alpolgármesterként. Mindenképp őt akarja alpolgármesternek. Most is Kovásznáról erőltetik, beleszólnak Borosnyó életébe, a község vezetésébe. Én azt szeretném, ha nem Kovásznától függne Nagyborosnyó, nem onnan próbálnák irányítani a falut. Különben az RMDSZ-es tanácstagok között is vannak, akik nem szavaznának Lőrinczre, azt viszont nem lehet tudni, mennyire félemlítették meg őket.
– Tervez-e változást a polgármesteri hivatal működésében, az alkalmazottak körében?
– Van szükség változásra, de ez bonyolult kérdés, hadd beszéljünk róla később.
[Forrás: Háromszék]
Gyorskereső
Videók
A Székelyek nagy meneteléséről a Duna Televízió Heti hírmondójában - 2013. október 27. Videógaléria