Home » Hírek » Országos

Országos

Fájó és méltatlan, hogy még nemzeti ünnepünk sem mentes a politikai háborúskodástól és egyesek hamis, rágalmazó, gyalázkodó, de ünnepinek mondott megszólalásaitól. Ismét végig olvasva Szabó Ödön március 15-i beszédét azonban egyértelmű, hogy kötelességünk az igazság javára és védelmében újból és újból megszólalni.


Az Erdélyi Magyar Néppárt és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Szilágy megyei vezetősége március 15-én több helyen is elhelyezte koszorúit – megemlékezve az 1848-1849-es hősökről.

Március 9-én a sepsiszentgyörgyi Orchidea vendéglőben került sor az Erdélyi Magyar Néppárt Kovászna megyei küldöttgyűlésére. A közel 50 megjelentet Kolcza István helyi elnök köszöntötte.

Mint minden évben, még a központi ünnepség előtt, több nagyváradi helyszínen is megemlékeztek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseiről. A hagyományok szerint az első helyszín Rulikowski Kázmér sírja volt, ahol Török Sándor, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Bihar megyei elnöke tartott rövid történelmi visszatekintést, kiemelve a magyar szabadságharc mellé állt, lengyel származású dzsidás százados hősiességét, akinek szabadságszeretete erősebb volt mint saját életének féltése. A bátor tettéért kivégzett katonának hálásak lehetünk mi, kései magyarok, húzta alá a szónok, mert rávilágított a szabadság egyetemességére. A rövid beszéd után a jelenlévők elhelyezték a kegyelet koszorúit Rulikowski sírjánál.

A megemlékezés az egykori Olaszi temetőnél folytatódott. Zatykó Gyula, a Néppárt alelnöke beszédében kiemelte, hogy a magyaroknak nemes, tiszta ünnepei vannak. „Mi nem a területszerzést és a harácsolást ünnepeljük, hanem a szabadságot, melynek egynek és oszthatatlannak kellene lennie mindenki számára. Mást jelent a szabadság Magyarországon, és mást jelent nekünk, itt a Partiumban. Ki kell állnunk nemzeti jelképeink mellett, és a mai kor eszközeivel harcolnunk kell azok oldalán, akik a szabadság mellett vannak, azok ellen, akik meg akarnak fosztani minket szabadságunktól” – hangsúlyozta Zatykó Gyula. A beszédet követően itt is koszorúzással ért véget a rövid megemlékezés.

A délelőtti megemlékezések következő helyszíne a Petőfi-park volt, ahol hagyományosan a forradalmár költő mellszobránál emlékeznek meg minden évben a nagyváradi magyarok. Itt Habinyák István, a Néppárt nagyváradi alelnöke mondott ünnepi beszédet. A szónok kiemelte, hogy 1848, 1956 vagy 1989 után napjainkban is meg kell vívnunk harcainkat, hiszen számtalan támadás éri közösségünket. Felhívta a figyelmet az egység fontosságára, hiszen sokkal több dolog köti össze a magyart a magyarral, mint ami szétválasztja. Példaként a márciusi ifjak tetterejét, hazaszeretetét említette, hiszen nyomdokaikba lépve erőt meríthetünk a valódi összefogáshoz. A beszédet a Szacsvay Imre Általános Iskola harmadikos diákjainak alkalomhoz illő éneke követte.

Az egész napos megemlékezéssorozat utolsó délelőtti eseményére a Nagyvárad-Olaszi plébániatemplomban, közismertebb nevén a Barátok templomában került sor, ahol a résztvevők megkoszorúzták a Nagyváradon elhunyt Farszádi Kováts Mihály síremlékét. Az altemplomban rövid beszédet tartott Moldován Gellért Lajos, a Néppárt nagyváradi elnöke, aki arra hívta fel a figyelmet, milyen sokat köszönhetünk azoknak, akik túlélve a szabadságharc időszakát, tovább adták a lángot a következő nemzedékeknek. Beszédében Farszádira vonatkoztatva idézte Aulich tábornok szavait: „Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom, megértik ezt a szolgálatot.” A beszédet koszorúzás követte, majd a jelenlevők imával és a Himnusz eléneklésével zárták az eseményt.

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 171-ik évfordulóját ünnepelte Nagyvárad magyarsága 2019 március idusán. A Magyar Polgári Egyesület néptáncos toborzójára szép számmal összegyűlt váradiakat a kellemetlen, hideg és esőbe hajló időjárás sem riasztotta el az ünnepléstől. Büszkén lobogtak a magyar zászlók Nagyvárad Szent Lászlóról elnevezett főterén, az ágyai és biharkeresztesi néptáncosok igazi ünnepi hangulatot teremtettek, nemkülönben az alkalomhoz illő szavalatok. A toborzót követően a több száz fős tömeg méltóságteljes menetben vonult át az Ezredévi Emléktérre, ahol a Néppárt központi megemlékezésére került sor.


Székelyudvarhelyen tartotta március 15-én központi megemlékezését az Erdélyi Magyar Néppárt. Az ünnepi eseményen jelen volt és beszédet mondott Szilágyi Zsolt, a Néppárt országos elnöke is.

 

A 2019. május 26-án megtartandó európai parlamenti választások előkészületeinek végéhez közeledve sajnálattal kell megállapítanunk, hogy az erdélyi magyar politikai szervezetek együttműködése, azaz a magyar összefogás veszélyben van. Múlt év júliusában kinyílvánított tárgyalási javaslataink érdemi válasz nélkül maradtak, az Erdélyi Magyar Néppárt és a Magyar Polgári Párt által is szorgalmazott erdélyi magyar koalíció megvalósítását az RMDSZ visszautasította.

Az Erdélyi Magyar Néppárt március 23-i országos tisztújító küldöttgyűlésére készülve, megtartotta tisztújító küldöttgyűlését a Néppárt Hargita megyei szervezete is.

Az Erdélyi Magyar Néppárt március 23-i országos tisztújító küldöttgyűlésére készülve, megtartotta tisztújító küldöttgyűlését a Néppárt Hargita megyei szervezete is.

Az elmúlt évek hagyományaihoz híven, idén is gazdag és színes programmal várja az 1848 hőseire megemlékezni vágyó nagyváradi magyarokat az Erdélyi Magyar Néppárt.


Gyorskereső
Videók
A Székelyek nagy meneteléséről a Duna Televízió Heti hírmondójában - 2013. október 27. Videógaléria