ALÁÍRÁSGYŰJTÉSBE KEZD A NÉPPÁRT: ZÁRJÁK BE A MAROSVÁSÁRHELYI KOMBINÁTOT!

A Marosvásárhely határában működő vegyi kombinát évtizedek óta mérgezi és tartja rettegésben a teljes megye lakosságát. Egészségkárosító hatása megrövidített vagy végérvényesen elragadott emberéletekben mérhető. Idő kérdése volt, hogy mikor következik be újra a mostani robbanáshoz hasonló baleset, s csak örülhetünk, hogy nem történt még nagyobb katasztrófa.

Az Erdélyi Magyar Néppárt marosvásárhelyi és Maros megyei szervezetei már megalakulásuktól kezdve azon az állásponton voltak, hogy a kombinát működését felül kell vizsgálni, hiszen meggyőződésünk, hogy semmilyen profit nem ellensúlyozhatja biztonságunk és az emberéletek veszélyeztetését.

Ezen álláspontunkat képviselte korábban Portik Vilmos, a Néppárt egykori, marosvásárhelyi elnöke és polgármesterjelöltje is. A Néppárt továbbra is ragaszkodik korábban megfogalmazott álláspontjához, s elvárjuk, hogy a város vezetői konkrét lépéseket tegyenek a kombinát, mint időzített bomba mihamarabbi hatástalanítása érdekében! Ugyanakkor kötelességünknek érezzük a lakosság ezzel összhangban lévő akaratának felmutatását, ezért online és papír alapú aláírásgyűjtésbe kezdünk a vegyi kombinát bezárásáért! Ily módon is világossá kell tegyük a döntéshozók számára, hogy Marosvásárhely és Maros megye lakói nem kívánnak egy folyamatos életveszélyt jelentő gyár szomszédságában élni!

Üdvözöljük Soós Zoltán polgármester népszavazási kezdeményezését, s felhívjuk a figyelmet arra, hogy egy ilyen véleménynyilvánító voksolásnak csak abban az esetben lehet valódi következménye, ha a helyi lakosság egy konkrét kérdésre adhat egyértelmű választ. Ennek érdekében a Néppárt a következő kérdés szavazásra bocsájtását javasolja: „Egyetért-e azzal, hogy az Azomureș vegyi kombinát Marosvásárhely teljes területén szüntesse be tevékenységét?”

Végezetül azzal a határozott kéréssel fordulunk Tánczos Barna környezetvédelmi miniszterhez, hogy haladéktalanul rendelje el a vegyipari kombinát környezetvédelmi engedélyének felülvizsgálatát, a feltárt információkat pedig tegye elérhetővé a széles nyilvánosság számára is!

Brassai Hunor,

az Erdélyi Magyar Néppárt marosvásárhelyi szervezetének elnöke

Megosztás