Az Erdélyi Magyar Néppártról

Az Erdélyi Magyar Néppárt egy jobboldali, autonomista és keresztény-konzervatív elveket valló alakulat. Politikai irányvonalát az európai jobbközép pártok családján belül alakítja, elődjének pedig a két világháború közötti Országos Magyar Pártot tekinti. Alapoz a magyar politika azon konzervatív és szabadelvű hagyományaira, amelyek Kemény Zsigmond, Deák Ferenc, Tisza István és Bethlen István, továbbá Jakabffy Elemér és Kós Károly politikai gondolkodásában megjelentek. Fő értékeink: a szabadság, a család, az erdélyiség, a nemzet, és a kereszténység morális értékeire alapozó demokrácia.

A Néppárt nem cél, hanem eszköz, az erdélyi magyarok eszköze. „Munkára szerveződünk”, ahogyan Kós Károly írta ezelőtt kilencven esztendővel. Tőle ihletődtünk mottónk kiválasztásakor is: „Dolgozni kell, ha élni akarunk, és akarunk élni, tehát dolgozni fogunk.”

Az Erdélyi Magyar Néppárt: modern, európai és hatékony néppárt. Mi egy alternatív utat választottunk: határozottan Erdély-központú, munkaalapú és felelősségteljes politikát akarunk gyakorolni. Szervezettségben és mozgósító-erőben is ki akarunk tűnni, teret biztosítunk a fiataloknak, rendszeresen megtartott képzéseken keresztül hasznosítható tudást biztosítunk politikusainknak.

Hogyan jött létre?

Az erdélyi magyarság saját szülőföldjén való boldogulásáért küzdő Néppárt bejegyzéséről az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 2010. december 4-i, székelyudvarhelyi országos küldöttgyűlése döntött. A pártbejegyzésért aláírásokat gyűjtő önkéntesek Európa egyik legkirekesztőbb párttörvényének tettek eleget, és a román hatóságok által gördített akadályokkal is sikeresen gyürkőztek meg. A Bukaresti Táblabíróság 2011. szeptember 15-én hagyta jóvá az Erdélyi Magyar Néppárt bejegyzési kérelmét. A Néppárt első Országos Küldöttgyűlését 2012. február 25-én Csíkszeredában tartották, ahol elfogadták alapszabályzatát és politikai programját.

Melyek a párt céljai?

A párt programját az erdélyi magyarok közösen írják meg. Nekünk egyaránt fontos a választópolgárok és a köztiszteletben álló személyek véleménye is, ezen törekvésünk részeként közvéleménykutató programokra is időt szánunk. A Néppárt programja a józan paraszti ész bölcsességét a szakmaisággal ötvözi.

Nem valami ellen, hanem valamiért hoztuk létre ezt a pártot, tételesen az autonómiáért és az erdélyi magyarok érdekeinek képviseletéért. Hiszünk benne, hogy a verseny jót tesz az erdélyi magyar érdekképviseletének, és eredményesen kavarhatja fel a kiváltságos helyzetükben elkényelmesedett politikai szereplők állóvizét. Arra törekszünk, hogy mindenkivel – RMDSZ, MPP, SZNT – megtaláljuk a közös hangot, mert erdélyi magyarokként összefogásra vagyunk ítélve. Ez mindannyiunk érdeke, ezt akarják az erdélyi magyarok. Rajtunk nem fog múlni, hogy Erdélyben is megvalósuljon a teljes körű nemzeti együttműködés.

Miért autonomista párt a Néppárt?

Mi nem hiszünk a Bukarest-központú politizálásban, Bukarestből nem lehet dönteni a helyi közösségek sorsát érintő igazán fontos kérdésekben. A Néppárt Erdélybe, helyi szintekre akarja áthelyezni a döntéshozatal súlypontját, így segítve elő az autonómiaformák kialakulását is. A helyi képviselet, az Erdély-szintű politizálás elkötelezettjei vagyunk.

Kik alkotják a Néppárt tagságát?

Az Erdélyi Magyar Néppártba csak hiteles és tiszta emberek juthatnak be. Nálunk nincs amit keressenek a politikában üzletet látó, a közösség segítése helyett a gyors meggazdagodást áhító emberek. Kiszűrjük ugyanígy az egykori Szekuritátéval együttműködő, vagy a mostani titkosszolgálatokat kiszolgáló egyéneket.