Fontos kérdések és válaszok

Mehetnek munkába azok a személyek is, akik ingáznak? Például akik Szászrégenben laknak és Marosvásárhelyen dolgoznak?

Igen, azzal a feltétellel, hogy náluk kell legyen a munkahelyi igazolvány, a munkáltató által kiállított igazolás vagy a saját felelősségre írt nyilatkozat.

A lakhelyünktől milyen távolságra lehet a szakorvosi rendelő? Mehetünk például Kolozsvárról Bukarestbe orvosi konzultációra?

Nincs meghatározva távolság arra vonatkozóan, hogy mennyire távol lehet az orvosi rendelő, de azt javasoljuk az állampolgároknak, hogy kizárólag orvosi ellátás miatt utazzanak és csak azt követően, hogy leellenőrizték: az orvosok a rendelkezésükre állnak.

Legtöbb milyen távol lehet a lakhelytől a kereskedelmi egység, üzlet, ahol vásárolhatunk? Átmehetünk egyik városnegyedből a másikba vásárolni?

Javasolt, hogy az állampolgárok a hozzájuk legközelebbi üzletben vásároljanak. Ha a számukra szükséges termékek a lakóhelyükhöz lévő legközelebbi üzletben megtalálhatók, kötelesek ott beszerezni azokat!

Egy kolozsvári lakos elmehet például gyógyszereket és élelmiszert vinni a szüleinek, akik például Hargita megyében élnek?

Igen.

Mit jelent kilométerben a „rövid séta a lakhely mellett”? Azok, akik futnak, ezt csak a tömbház körül tehetik meg vagy a szomszédos utcákban is? Mi a megengedett maximális távolság?

Sporttevékenységet a lakóhely/ház körül lehet végezni. Parkokban, sportpályákon mindez tilos, ugyanígy pedig a csoportos sportolás is.

A háziállatokat csak a tömbház körül lehet sétáltatni?

Háziállatokat a tényleges lakóhelyünk körül sétáltathatunk. Parkokban, játszótereken, lakóhelyünktől távol ez nem megengedett.

Például egy kolozsvári mezőgazdasági termelő eladhatja terményeit Csíkszeredában?

A kérdéses jogszabályok nem írnak elő távolságkorlátozást, de ezeknek a korlátozásoknak a logikája az, hogy a lehető legnagyobb mértékben kerüljék az emberek közötti kapcsolatot, pontosan az új típusú koronavírusos fertőzés terjedésének korlátozása érdekében. Ezért, bár nem határozták meg a távolságkorlátot, azt javasoljuk, hogy a mezőgazdasági termelők a lehető legrövidebb távolságra utazzanak.

A 18. életévüket be nem töltött személyek szabadon mozoghatnak az 5. és 6. pontban említett esetekben?

Ami a 0 és 16 év közötti kiskorúak esetében a lakhelyelhagyást illeti, azt a szüleik/törvényes gyámjuk felügyelete alatt vagy engedélyével tehetik meg.

Ki tölti ki a saját felelősségre írt nyilatkozatot a 16 évet be nem töltött kiskorúak, illetve a 16-18 év közötti kiskorúak esetében?

A 16 év alatti kiskorúak esetében a szülő vagy a törvényes gyám köteles kitölteni a nyilatkozatot. A 16-18 év közötti kiskorúak saját felelősségükre töltik ki és írják alá a nyilatkozatot.

Elvihetem autóval a feleségem/férjem a munkahelyére?

Ha úgy gondolja, hogy ez indokolt, akkor úgy teheti meg, hogy saját felelősségére kitölti a nyilatkozatot az abban szereplő „d.)” pont megjelölésével. A 65 évnél idősebb járművezetőknek tanácsos elkerülniük az ilyen utazásokat a 11.00–13.00 óra közötti időszakon kívül.

Elhozhatom-e a 65 évesnél idősebb nagymamát otthonából – nagyobb távolság (más megye) esetében is?

Ha egy idős (65 év feletti) személy utaztatása annak ellátása/gondozása céljából történik vagy gyógykezelésre van szükség, azt javasoljuk, hogy ezt az utat a 11-13 óra közötti időszakban tegyék meg, vagy ne haladják meg nagyon ezt az időintervallumot.

Elmehetek kifizetni a közüzemi számlákat vagy a banki részletet? Köthetek szerződéseket közjegyzőnél?

Ha nem tudja online módon intézni ezeket, kitölthet egy saját felelősségre tett nyilatkozatot, melyben feltünteti a lakhelyelhagyás pontos okát. Javasoljuk, hogy legyenek önöknél azok a dokumentumok, amelyek igazolják e kifizetések szükségességét (pl. számlák).

Szállíthatok-e háromnál több embert az autóban?

A 3. számú katonai rendelet 3. cikkelye csak a gyalogosok mozgására vonatkozik, nem pedig a tömegközlekedésre. Fontos azonban a koronavírus terjedésének megakadályozására vonatkozó általános intézkedések betartása, ideértve az utasok közötti szükséges távolság megtartását is.

Lejár az autó időszakos műszaki vizsgája. Automatikusan meghosszabbodik az érvényességi ideje vagy intézkednem kell?

Az ITP érvényessége a hatóságok döntése szerint nem hosszabbodik meg. Az ITP-ellenőrzések elvégzéséhez, ezzel együtt pedig a lakóhelyen kívüli tartózkodáshoz, egyéni felelősségvállalási nyilatkozat kitöltése szükséges.

Ha van egy barátom, aki repülővel érkezik egy másik országból, elmehetek érte a repülőtérre?

Ez az indok nem szerepel kivételként a 3. számú katonai rendeletben. Abban az esetben azonban, ha az érintett személynek nincs lehetősége más módon eljutni a reptérről a lakóhelyére, saját felelősségre kitöltött nyilatkozattal elmehetünk érte. Fontos azonban: a vörös zónáknak számító országokból érkezők intézményes karanténba kerülnek, így őket nem lehet a repülőtérről haza szállítani, a sárga zónákból érkezőket pedig csak abban az esetben, ha mi is vállaljuk a házi karantént.

Amennyiben lejárt a kötelező biztosításom (RCA), automatikusan meghosszabbítják azt? Illetve amennyiben nem, elhagyhatom az otthonom, hogy megújítsam?

A biztosítás érvényességét automatikusan nem hosszabbítják meg. Ezt viszont online is el lehet végeztetni, ezért a lakhelyelhagyás ebben az esetben nem indokolt.

Amennyiben több ingatlannal is rendelkezem, elutazhatok oda, ahova nem szól a személyi igazolványom, de úgy értékelem, hogy ott megfelelőbb lakhatási körülményeket tudok biztosítani magam/a családom számára?

Az állampolgárok az általuk szabadon kiválasztott lakhelyükön tartózkodhatnak.

A nem az én tulajdonomban lévő háziállatokról is gondoskodhatok? Ennek érdekében is elhagyhatom lakhelyemet?

Nem. Kizárólag a saját tulajdonú háziállatok ellátása engedélyezett, kivéve, ha az érintett személy hivatásszerűen (munkaként) végzi ezt a tevékenységet.

Elhozhatom a kórházból a hozzátartozómat?

Igen, ha mindkét fél rendelkezik saját felelősségre kitöltött nyilatkozattal.

Felügyelhetem az építkezésemet?

Nem.

A kiskereskedéseket is felfüggesztik a bevásárlóközpontokban?

Igen.

A kereskedelmi parkokban engedélyezett a nem élelmiszer jellegű termékek árusítása, kézbesítő futárok bevonásával?

Igen.

Elhagyhatja-e a szülő az otthonát, hogy láthassa a másik szülőnél levő gyermekét?

A váláskor meghatározott időpontokban elviheti magához a gyermeket a másik szülő.

Abban az esetben is ki kell töltenünk az saját felelősségre tett nyilatkozatot, ha csak a szomszédságunkban levő üzletbe, vagy a lépcsőház mögötti zöldségpiacra megyünk ki? 

A rendelet előírásai értelmében igen, az üzlet/piac távolságától függetlenül.

Ha a megvásárolni próbált gyógyszert/élelmiszert nem találjuk az általunk elsőként felkeresett gyógyszertárban/üzletben, akkor szabad-e máshova menjünk megvásárolni? Vagy haza kell mennünk, újabb nyilatkozatot kitölteni?

A nyilatkozatban található egy rész, ahová be kell írni az úticélt, célokat. Ide ajánlott több célállomást is beírni.

Írhatunk több úticélt is a nyilatkozatba? Lehet egyszerre bevásárlás és gyógyszertár is?

Igen.

A nyilatkozatban kipipálhatok több indokot is, hogy miért hagyom el az otthonomat? Például: mehetek egy idős embert gondozni, de útközben gyógyszert is kell vennem neki?

Igen.

Amennyiben nem áll módunkban kinyomtatni a típusnyomtatványt, megfelel a kézzel írott nyilatkozat is? Ugyanaz a szöveg kell rákerüljön, mint ami a formanyomtatványon van?

Igen, a nyilatkozatot kézzel is meg lehet írni. Ennek tartalmaznia kell a teljes nevet, a születési dátumot, a lakhelyet, ennek elhagyásának okát és helyszínét, az időpontot, valamint a dátumot és aláírást.

Amennyiben valakinek több ingatlanja van, ahol bár nem lakik életvitelszerűen, de szeretné leellenőrizni ezek állapotát a kijárási tilalom ideje alatt, megteheti ezt úgy, hogy ne szegje meg az előírásokat?

A lakhelyelhagyás nagyon indokolt kell legyen, illetve olyan okból történjen, ami nem tűr halasztást.

Amennyiben valaki saját házát építi a telkén és folytatni kívánja a munkát ezen idő alatt, mit kell kipipálnia a nyilatkozaton?

A lakhelyelhagyás nagyon indokolt kell legyen, illetve olyan okból történjen, ami nem tűr halasztást.

A sportolási tevékenységnek értendő a kerékpározás is? Amennyiben igen, így azok a személyek, akik kerékpároznak, csak a tömbház körül tehetik ezt?

A szabályozás kis távon engedélyezi a lakhelyelhagyást, csak a lakóhelyhez közel.

El lehet-e menni jegyzőhöz jogi ügyek intézése miatt?

Igen, amennyiben ezek az ügyintézések elektronikusan nem intézhetőek és nagyon indokoltak.

Elhagyhatják-e lakhelyüket több napra riporterek, fotóriporterek, illetve operatőrök, akik ezt munkaügyben teszik?

A rendelet nem szab sem távolságbéli sem időbeli megkötést a munkavégzés szempontjából történő lakhelyelhagyással kapcsolatosan. Így ez megtehető a megfelelő dokumentumok birtokában.

Írók, művészek milyen módon vonulhatnak el alkotni, dolgozni?

Saját felelősségvállalási nyilatkozattal, melyben leírják, hogy munkaügyben utaznak el.

A 4.-es számú katonai rendeletben leírják, hogy: a 3 főnél nagyobb létszámban való gyülekezési tilalom csakis a gyalogosokra vonatkozik. Ez jogilag azt jelenti, hogy egyes intézmények nyílt tereiben, mint amilyen a templomkert például, összegyűlhetnek ennél többen is, ha betartják az előírásokat?

1-es katonai rendelet 2-es bekezdés: Felfüggesztünk minden: kulturális, művészeti, tudományos, vallásos, sport, játék vagy szórakoztató tevékenységet, melyet zárt terekben tartanak. Ily módon a miséket is.

2-es katonai rendelet 9-es bekezdés: A közönség bevonása nélkül, szakrális helyeken lehet szertartásokat végezni, ezeket az eseményeket a média eszközeivel lehet közvetíteni. Illetve lehet olyan szakrális eseményeket szervezni (keresztelők, temetések, esketések) melyeken nem több mint 8 személy vesz részt.

3-as számú katonai rendelet 1-es bekezdés: tiltja az emberek közterekre járását.

Így a fenti cikkelyek összegzéseképpen a fent vázolt helyzetben nem indokolt az emberek templomkertben tartózkodása.

Azok, akik mindenképp el kell menjenek a bankfiókokba ügyet intézni, mit kell kipipáljanak a nyilatkozatban?

Jelen esetben elsősorban a bankkártyával való fizetést szorgalmazzuk a készpénz használata helyett, de amennyiben szükséges elmenniük a bankba, úgy ezt egy indokolt körülménynek lehet tekinteni.

 

Megosztás