Milliók egészségét kockáztatja az ortodox egyház és a belügyminisztérium!

Kedd este jelentette be Mircea Vela román belügyminiszter, hogy az ortodox egyházzal kötött megállapodás értelmében az ortodox húsvét idejére enyhítenek a világjárvány miatt érvényben lévő kijárási korlátozásokon.

A mögöttünk álló hétvégén a nyugati keresztény egyházak tagjainak milliói (katolikusok, reformátusok, unitáriusok és evangélikusok) ünnepelték világszerte a húsvétot. A koronavírus-járványra való tekintettel azonban ez az ünnep más volt, mint az eddig megszokottak. A hívek otthonaik biztonságában töltötték az ünnepet, példát mutatva fegyelmezettségből és felelősségteljességből. Egyházi vezetők és híveik tömegei értették meg, hogy a jelenlegi válságos helyzetben milyen kiemelt jelentőségük van a hatósági óvintézkedéseknek, melyek – helyesen – felülírták eddigi szokásainkat is.

Épp ezért megdöbbentőnek és felháborítónak tartjuk a román ortodox egyház és a bukaresti belügyminisztérium azon megállapodását, melynek értelmében az ortodox nagypénteken és nagyszombaton lazítanak a kijárási korlátozásokon. A kialakult helyzetre való tekintettel megállapítjuk:

  • Az ortodox egyház és a belügyminisztérium külön megállapodása milliók egészségét kockáztatja akkor, amikor a legfontosabb védekezési eszközön – a szociális távolságtartás szabályán – ejt súlyos sebet.
  • Korábbról már jól ismerhetjük az ortodox egyházi ünnepek szervezési módját, így jogos lehet sokak arra vonatkozó félelme, hogy a megszentelt kenyér átvételére összesereglő tömeget nem fogják tudni kellő biztonsággal kezelni, ami pedig súlyos járványügyi kockázattal járhat. (Talán épp ezzel magyarázható, hogy Nelu Tătaru egészségügyi miniszter – saját nyilatkozata szerint és bukaresti politikustól szokatlan módon – nem támogatta az ortodox egyház kezdeményezését.)
  • A kijárási korlátozások enyhítése egyértelműen alkotmányellenes és diszkriminatív a nem ortodox vallású román állampolgárokra nézve, akikre a korábbi ünnepek alatt – egyébként nagyon helyesen – nem vonatkoztak hasonló engedmények.
  • Jelen intézkedéssel a román kormány egyértelműen kapitulált az ortodox egyház túlerejével szemben, mely egyrészt jól mutatja utóbbi túlzott és veszélyes ráhatását a román államvezetésre, másrészt felveti annak kérdését, hogy milyen ellenszolgáltatást lesz hajlandó megtenni a mostani engedményekért az ortodox egyház? Könnyen elképzelhető, hogy a közelgő választások alkalmával az ortodox vallású szavazók politikailag irányított mozgósításával hálálják majd meg a mostani szívességet.

Az Erdélyi Magyar Szövetség vezetőiként messzemenően tiszteletben tartjuk mindenki hitét és felekezeti hovatartozását, ugyanakkor azzal is tisztában vagyunk, hogy a jelenlegi világjárványt csak összefogással, közös teherviseléssel, valamint fegyelmezettséggel és egyéni felelősségünk teljes tudatában fékezhetjük meg. Éppen ezért arra kérjük ortodox polgártársainkat, hogy ne éljenek a veszélyeket rejtő engedményekkel, továbbra is óvják a szeretteik és teljes környezetük egészségét! A húsvét belső békéjét, valamint a feltámadás örömét otthonaik biztonságában éljék meg!

Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke, az Erdélyi Magyar Szövetség társelnöke

Mezei János, a Magyar Polgári Párt elnöke, az Erdélyi Magyar Szövetség társelnöke

Megosztás