Polgármesterjelöltet indít az EMSZ Illyefalván

Komán László iskolaigazgatót indítja Illyefalván a polgármesteri tisztség megszerzéséért az Erdélyi Magyar Néppárt és a Magyar Polgári Párt összefogásából alakult Erdélyi Magyar Szövetség – jelentették be hétfőn délelőtt az EMSZ háromszéki képviselői.

Bálint József, az EMSZ megyei elnöke méltatta az összefogás jelentőségét, s elmondta: a felaprózottság nem vezetett sikerre, az erdélyi magyarság messze van attól, hogy megkapja a neki kijáró politikai súlyt, a választás szabadságát szavatoló új szövetkezés pedig csak gyarapíthatja a közösség erejét és lehetőségeit.

Komán László földrajztanár és iskolaigazgató neve a Kós Károly Szakképző Líceum felszámolása körüli vitákban vált ismertté, amikor is vezetői beosztásban kiállt az intézmény önállóságának fenntartása mellett. A polgármesterjelölt húsz évet töltött a fentebb említett líceumban, versenyvizsgával nyerte el annak, később pedig a Puskás Tivadar Szakközépiskola aligazgatói székét, s közben elvégezte a Babes—Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi karán a menedzsment szakot, jelenleg pedig doktori tanulmányainak második évét tölti. Komán László két éve vezeti a helyi általános iskolát, s többek felkérésére vállalta, hogy beszáll a választási versenybe is.

Újságírói kérdésekre válaszolva terveiről elmondta, hogy a három faluból álló község a Kató Béla nevével fémjelezhető első fejlesztési korszaka óta lemaradt a környező településekhez képest is, kiterjesztésre vár az ivóvízhálózat, megvalósításra a csatornázás, hiányzik két ravatalozó, sérti a környezetvédelmet a szeméttárolás kérdésének sok megoldatlansága. „Művelődési rendezvényekkel kell javítani a megsokasodott hétvégi háztulajdonosok és a bennszülöttek viszonyán, nem tartható fenn továbbra is az, hogy évtizede nincs a községnek alpolgármestere” – jelentette ki a jelölt, majd hozzátette: a községi tanács különben hat RMDSZ-es, egy néppárti, három polgári párti és egy liberális párti tanácstagból áll, más felállásban sokkal többet lehetne tenni a ma gordiuszi csomónak bizonyuló sok földtulajdoni kérdés megoldásáért is.  Tarthatatlan, hogy a tisztázatlanságok miatt a megművelt terület legalább 15 százaléka után nem tudják a területalapú támogatást sem igényelni, a megyei hivatal utasítását a jegyző nem hajlandó végrehajtani. A közterületek helyzetének tisztázatlanságára vetett fényt például az, ahogy a Bethlen Gábort Alapítványtól megítélt, játszótérre szánt támogatást szinte elveszítették a telekkönyvezés folyamatának nehézkessége miatt.  Kiderült, a polgármester mellett kiforrott csapat állhatna, Benkő Árpád  helyi tanácstag például különösen járatosnak tűnt a bonyodalmak átlátásában,  megoldási kísérleteit érdemes lenne megújult erővel keresztülvinni.

Zárszavában Bálint József kiemelte, hogy a jelölt nem támadta a jelenlegi, harmadik mandátumát töltő polgármestert, s hogy a jelölt vezetői kvalitásai, a mellé álló emberek, a körvonalazódó munkamegosztás köztük sokat ígérőek a község számára.

Megosztás