Részvétnyilvánítás

Mély megrendüléssel értesültünk az életének 94. évében elhunyt BENKŐ SAMU, Széchenyi-díjas erdélyi művelődéstörténész, az Erdélyi Múzeum Egyesület egykori elnökének halálhíréről.

Munkásságát akadémikusként, kutatóként, szerkesztőként és nem utolsó sorban a magyar kultúrkincs értő őrzőjeként mindvégig átjárta nemzete és szűkebb értelemben vett szülőföldje, Erdély, iránt érzett elkötelezettsége és feltétel nélküli szeretete. Nevéhez olyan fontos munkák kapcsolódnak, mint Kemény Zsigmond Naplójának közreadása, a Kriterion Könyvkiadó Téka sorozata vagy épp Bolyai János kéziratos hagyatékának feldolgozása. A rendszerváltás után végzett közösség- és kultúraszervező munkája nagyban hozzájárult erdélyi magyar közösségünk megmaradásához és gyarapodásához.

Halálával pótolhatatlan űrt hagy maga után.

Emléke legyen áldott!

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács

és az Erdélyi Magyar Néppárt Országos Elnökségei

Megosztás