Tánczos Barna ne büntesse Marosvásárhelyt a korábbi városvezetés hibáiért!

A tavalyi romániai önkormányzati választásokat követően – széleskörű összefogás eredményeként – Marosvásárhely egy két évtizedig tartó, kudarcos és a székely fővárost a csőd szélére sodró városvezetéstől szabadulhatott meg. A Dorin Florea-féle korábbi adminisztráció káros öröksége mind a mai napig érezteti hatását, s ezt bizonyítja az a legutóbbi eset is, mely súlyosan veszélyezteti Marosvásárhely fejlődését.

Mint ismeretes, a szelektív hulladékgyűjtés hiánya miatt, Marosvásárhely korábbi vezetése közel négymillió lejes pénzbírságot halmozott fel, melyet – érthető gazdasági okokból – a város jelenlegi – Soós Zoltán polgármester által vezetett – adminisztrációja képtelen egy tételben és azonnal kifizetni. Ennek folyományaként a Környezetvédelmi, Vízügyi és Erdészeti Minisztérium zárolta a város számláit, s így Marosvásárhely fizetésképtelenné vált, valamint nem áll módjában vissza nem térítendő európai uniós finanszírozásokhoz jutni, mely tény szintén súlyosan kihat a város jelenére.

Az Erdélyi Magyar Néppárt marosvásárhelyi szervezetének vezetőiként üdvözöljük azt a Soós Zoltán által jelzett szándékot, hogy a kialakult helyzet előidézőit mihamarabb felelősségre kívánják vonni, ugyanakkor elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a Tánczos Barna által vezetett, fentebb említett minisztérium a korábbi adminisztráció hibáiért Marosvásárhely jelenlegi vezetőségét, valamint a teljes marosvásárhelyi lakosságot bünteti.

Nap mint nap tapasztalhatjuk, hogy a Bukarest-központú államvezetés milyen arcpirító módon kivételez a Kárpátokon túli megyékkel, s hogy minden rendelkezésére álló eszközzel azon van, hogy adminisztratív és gazdasági értelemben is ellehetetlenítse és kizsákmányolja Erdélyt – a székelyföldi megyéket pedig különös módon is. E tarthatatlan helyzet felszámolása érdekében képviseli az Erdélyi Magyar Néppárt – megalakulásától kezdve – a decentralizáció és föderalizáció gondolatát, ugyanakkor meggyőződésünk, hogy ezen kívánt célok megvalósulásáig is számos lehetőség áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy az Erdélyben élők mindennapjait megkönnyítve, mentesítsük közösségünket a Bukarest által kirótt terhektől.

Épp ezért tartjuk elfogadhatatlannak, hogy Tánczos Barna nem arra használja befolyását, hogy megszüntesse az erdélyi megyék hátrányos megkülönböztetését, hanem tovább bünteti azt a Marosvásárhelyt, mely a Florea-korszak káros örökségétől igyekszik – erőn felül – megszabadulni.

Mindezek fényében felszólítjuk Tánczos Barnát, hogy partnere és ne ellenlábasa legyen Marosvásárhely és Erdély felvirágoztatásának, ne büntesse a székely fővárost a korábbi városvezetés mulasztása és hozzá nem értése miatt, végezetül pedig ne legyen cinkosa az évtizedek óta tartó Erdély-ellenes bukaresti politizálásnak!

Az Erdélyi Magyar Néppárt marosvásárhelyi szervezete

Megosztás